Familieydelser (børne- og ungeydelsen)

Familieydelsen bliver udbetalt til barnets mor. Ydelsen er skattefri og udbetales for alle børn under 18 år. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler ydelsen.