Familieydelser (børne- og ungeydelsen)

Familieydelsen bliver udbetalt til barnets mor. Ydelsen er skattefri og udbetales for alle børn under 18 år.

Satser for familieydelse 2014

0-2-årige: 4.404 kr. per kvartal

3-6-årige: 3.486 kr. per kvartal

7-14-årige: 2.745 kr. per kvartal

15-17-årige: 915 kr. per måned

Udbetalingen sker hvert kvartal og er forudbetalt. Udbetalingen af familieydelsen  har ingen indflydelse på dine sociale ydelser eller SU.

Betingelser for familieydelse

Du skal have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i mindst to år inden for de seneste ti år for at få den fulde børne- og ungeydelse.

Du optjener ydelsen gradvist. Efter 6 måneders ophold eller arbejde har du ret til 25 pct. Efter et år har du ret til 50 pct., efter halvandet år 75 pct. og efter to år har du ret til 100 pct.

Familieydelsen er indkomstreguleret  

Er din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst over 712.600 kr., så bliver ydelsen sat ned med 2 pct. af det beløb, hver af jeres indkomster overstiger 712.600 kr. med.

Er I gift, bliver familieydelsen sat ned, hvis bare én af jer har en årlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag over 712.600 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra samme indkomst, som vi beregner topskat af. Hvis du betaler topskat, kan du se din topskatteindkomst på din forskudsopgørelse. Betaler du ikke topskat, skal din børne- og ungeydelsen kun aftrappes, hvis din ægtefælles topskatteindkomst overstiger 712.600 kr.

Eksempler på nedsættelse

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af indkomsten, der overstiger 712.600 kr.

850.000 kr.- 712.600 kr. = 137.400. kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (137.400 kr. * 2 %) 2.748 kr. pr. år. Det svarer til 687 kr. pr. kvartal.

Gift

Din årlige indkomst er på 850.000 kr. og din ægtefælles indkomst er på 920.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af hver af jeres indkomster, der overstiger 712.600 kr.

850.000 kr. - 712.600 kr. = 137.400 kr.
920.000 kr. - 712.600 kr. = 207.400 kr.

Nedsættelsen beregnes ud fra (137.400 kr. + 207.400 kr.) = 344.800 kr. 

Den årlige nedsættelse beregnes til (344.800 kr. * 2 %) = 6.896 kr. pr. år. Det svarer til 1724 kr. pr. kvartal.

Indkomstafhængig nedsættelse af børne- og ungeydelse (borger.dk)  

EU-borgere

For EU-borgere tæller perioder i andre EU-lande efter disse landes lovgivning med i beregningen af de to år.

Er du EU-borger og ankommer til Danmark efter at have arbejdet eller opholdt dig i et andet EU-land inden for de sidste ti år, så tæller den periode med i det danske to-års krav.

Er du EU-borger, men har du hverken arbejdet eller boet i et EU-land inden for de sidste ti år, skal du opholde dig eller arbejde i Danmark i to år, før du modtager fuld familieydelse.

Flygtninge er fritaget fra optjeningsprincippet

Er du flygtning og har opholdstilladelse i Danmark, er du undtaget fra optjeningsprincippet. Du kan få den fulde ydelse fra den dag, du har fået opholdstilladelse.

Du skal opfylde de øvrige betingelser for at modtage ydelserne.

Du har fået udbetalt din familieydelse af SKAT i stedet for Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark udbetaler familieydelsen, men har du gæld til det offentlige, overfører Udbetaling Danmark pengene til SKAT.

Vi undersøger, om du har gæld, før vi udbetaler beløbet eller et eventuelt restbeløb til dig med teksten 'Udbetaling fra SKAT'. Bliver der modregnet i din familieydelse, modtager du en afgørelse om det.

Det er ikke alle typer gæld, der bliver modregnet i familieydelsen.

Uddybende information