Fradrag for renteudgifter

Du kan få fradrag for dine renteudgifter til lån. Værdien af dit fradrag er ca. en tredjedel af dine renteudgifter.

 • Renter for lån i bank, sparekasse, forsikringsselskab eller realkreditinstitut er automatisk med på din årsopgørelse.
 • Enkelte andre renter skal du selv skrive på årsopgørelsen.
 • Hvis du vil have fradraget løbende, skal du desuden skrive renterne på din forskudsopgørelse.
Garanti- og stiftelsesprovision  (læs mere på skat.dk)

Realkreditlån

Har du et realkreditlån, kan du få fradrag for både renteudgifter og bidrag.

Vær særlig opmærksom, hvis du har flekslån

Det er især en god ide at tjekke, om din forskudsopgørelse er rigtig, hvis du har variabelt forrentede lån (flekslån), fordi renteudgifterne kan svinge meget.

Hvis du har lånet sammen med en ægtefælle

Som ægtefæller kan I dele fradraget ved at skrive jeres individuelle andel af renteudgifterne på hver jeres forskudsopgørelse og årsopgørelse.

Renteudgifter, som du selv skal skrive på din årsopgørelse

I de tilfælde, hvor renteudgifter ikke automatisk kommer med på årsopgørelsen, skal du selv skrive dem på i rubrik 44 for at få fradrag. Det kan for eksempel være i følgende tilfælde:

 • Renteudgifter i private låneforhold, hvor den, du har lånt pengene af, ikke har pligt til at indberette renteudgifter til SKAT. Fra 2013 skal du også give oplysninger om långiveren. Det skal du gøre, når du taster fradraget til din årsopgørelse i TastSelv.
 • Fradragsberettigede renter på privat gæld, og på gæld i udlandet.
 • Hvis du køber eller sælger fast ejendom, kan der være renteudgifter fra refusionsopgørelsen, som ikke bliver indberettet til SKAT.
 • Hvis du indfrier eller omlægger realkreditlån, kan der være differencerenter, som ikke bliver indberettet til SKAT.
 • Hvis du har en ejerlejlighed og har fælleslån optaget via ejerforeningen, som du betaler afdrag og renter af via de månedlige bidrag til ejerforeningen.

Visning af billede: linkicon Log på TastSelv og ret din årsopgørelse, rubrik 44 (log på via PC)

Renteudgifter, du IKKE kan få fradrag for

 • Renteudgifter for skatter, arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsopsparing samt told- og forbrugsafgifter. 
 • Har du ikke betalt dine renteudgifter for tidligere år, kan du først trække renterne fra, når du betaler det, du skylder.
 • Renteudgifter, hvis du har påtaget dig en gæld som arveforskud eller ved en gave til dine børn, børnebørn, adoptivbørn, plejebørn og stedbørn og disses børn og ægtefæller. 
 • Renteudgifter af lån, der er ydet ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter.
 • Renteudgifter af boligydelseslån, der er ydet ifølge lov om boligydelse til pensionister eller ifølge lov om individuel boligstøtte.
 • Renteudgifter, der er dækket af et skattefrit tilskud, for eksempel i forbindelse med byfornyelseslån.
 • Andelshavere har ikke fradrag for renteudgifter, som påhviler andelsboligforeningen og ikke den enkelte andelshaver. Det gælder også selvom den enkelte andelshaver betaler renteudgifterne over boligafgiften.